ЧРД на Дружество „Диабет“

30 години сдружение „Диабет“ Стара Загора чрез разнообразни събития и инициативи ангажира вниманието на обществеността в града ни върху превенцията на едно от социално значимите заболявания диабет. На нарочно общо събрание сдружението отчете своята дейност, в която ние Лайънс клуб Стара Загора – Августа сме до и с нашите приятели и съмишленици от дружеството в борбата с диабета.

Може би искате да прочетете и...