Елена Георгиева Янкова

 

Месторабота Севатекс ЕООД
Професия Икономист
E-mail адрес elenagy@abv.bg
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс Президент на ЛК Стара Загора – Августа 2017-2018
 Лайънс член от  Член-учредител, декември 2007