Изабела Иванова Петкова

 

Месторабота Детски Център „ЕХЕЙ“
Позиция/длъжност Управител – педагог
E-mail адрес i.z.ii@abv.bg
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс
 Лайънс член от  Член-учредител, декември 2007