Анастасия Гидикова

 

Месторабота Информационно обслужване АД, клон Стара Загора
Позиция/длъжност Директор
Професия Икономист
Web-site
E-mail адрес
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс
 Лайънс член от