Мима Пеева Енчева

 

Месторабота „Корпора-Мед“ ООД
Позиция/длъжност Инженер изследване на труда
Web-site
E-mail адрес mima@media-systems.org
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс Вицепрезидент ЛК Стара Загора – Августа 2017-2018
 Лайънс член от  Член-учредител, декември 2007