Ваня Димитрова Янкова

 

Месторабота Теком ООД
Позиция/длъжност Заместник управител
Професия Икономист
Web-site https://tekomltd.com
E-mail адрес tekom@engineer.bg
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс
 Лайънс член от  Член-учредител, декември 2007