Красимир Артинов Артинов

 

Месторабота АБАКУС БРОКЕР ООД
Позиция/длъжност Мениджър офис
Професия  Инженер
E-mail адрес geregrave@gmail.com; artinoff@abakusbroker.com
Допълнителна информация
 Лайънс член от май 2018