Неделина Христова Младенова

 

Nedelina Mladenova

Месторабота Адвокатска колегия Стара Загора
Позиция/длъжност Адвокат
Web-site http://lawvox.eu/
E-mail адрес nedelina66@abv.bg
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс Секретар ЛК Стара Загора – Августа 2007-2010
Вице-президент ЛК Стара Загора – Августа 2012-2013
Президент ЛК Стара Загора – Августа – 2013-2014
Паст-Президент ЛК Стара Загора – Августа –  2014-2015

Секретар ЛК Стара Загора – Августа 2016-2017

 Лайънс член от  Член-учредител, декември 2007