Петър Райков Ангелов

 

Месторабота „Стандард Профил България“ ЕАД
Позиция/длъжност Изпълнитeлен Директор
Web-site www.standardprofil.com/
E-mail адрес petangraz@abv.bg
Допълнителна информация  https://www.linkedin.com/profile/view?id=10651964&trk=nav_responsive_tab_profile
Заемани позиции в Лайънс Вицепрезидент ЛК Стара Загора – Августа 2011-2012
Президент ЛК Стара Загора – Августа 2012-2013
Паст-Президент ЛК Стара Загора – Августа 2013-2014
 Лайънс член от  2010г.