Златина Сивенова Сивенова

 

Месторабота Мебели Иввекс ООД
Позиция/длъжност Главен счетоводител
Web-site
E-mail адрес tis@mbox.contact.bg
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс Ковчежник ЛК Стара Загора – Августа 2007-2013
 Лайънс член от  Член-учредител, декември 2007