Категория: Новини

Благотворителна инициатива

На 9.1.2023 г. Лайънс клуб Стара Загора Августа участва в работна среща в подкрепа на благотворителната инициатива на Ротари клуб Казанлък и Ротари клуб Стара Загора Берое за закупуване на компютърен томограф за ДКЦ...

Годишна награда

Лайънс клуб Стара Загора Августа отново по традиция получаваме годишна награда за постоянство и постижения в лидерство, добротворство, организация и реализиране на инициативи и каузи в полза на обществото, хората и децата в нужда...

„Как да направим мост между поколенията“

В продължение на добрата традиция за общи съвместни дейности се проведе съвместна среща на Лайънс клуб Стара Загора Августа, Ротари клуб Стара Загора Берое и Лео клуб Стара Загора Августа „Как да направим мост...

Добротата продължава

В навечерието на Светлите Празници, след подарените вечери, посветени на музикалното изкуство, за децата от Центровете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания, Лайънс клуб Стара Загора Августа...

Празнично настроение

Лайънс клуб Стара Загора Августа и Лео клуб Стара Загора Августа, заедно с нашите приятели, децата от Центровете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания в Стара Загора...

Дарителската вечер за Стара Загора

Лайънс клуб Стара Загора Августа бе част от „Дарителска вечер за Стара Загора“ с проекта ни „Бързи герои 112“, насочен за деца от 6 до 9 години и техните семейства. „Бързи герои 112“ е...

KindnessMatters

Добротата има най-голямо значение за нас от Лайънс клуб Стара Загора Августа!!! 15 години служим!!!

ДАРЕТЕ при нужда ВЗЕМЕТЕ!

Лайънс клуб Стара Загора-Августа и Лео клуб Стара Загора-Августа Лео клуб Стара Загора Августа стартираме нашата инициатива „ДАРЕТЕ! при нужда ВЗЕМЕТЕ!“ със съдействието на Супермаркети СиБиЕс. Чрез количките, които са поставени и напълнихме днес...