Подкрепа за конкурса на РС Стара Загора

Днес се отбелязват 140 години от приемането на Търновската конституция и българските юристи и съдебни служители отбелязват Деня на конституцията и професионален празник. По този повод Районен съд Стара Загора отвори врати за ученици и граждани и организира изложба с рисунки и есета на тема „140 години от приемането на Търновската конституция. Българското възраждане. Райна княгиня – първият знаменосец на свободна България. Значението на символите „Свобода или смърт“, извезани на знамето и ценностите, които възпитават“.
По покана на Милена Колева, председател на РС Стара Загора Лайънс клуб Стара Загора – Августа връчи награда за есе на Виктория Стоева от Чирпан и за рисунка на Деница Димитрова от Ст. Загора. И двете момичета са се вдъхновили от живота и делата на Райна Княгиня, а ние се радваме, че учениците четат, пишат и рисуват отлично и им желаем бъдещи успехи!

Може би искате да прочетете и...