Лайънс Гласове в Ритъма на Услугите

Членове на Лайънс клубове от цяла България се събраха от 6 до 8 септември в комплекса Сол Несебър за провеждане на обучение за лидери на организацията, работна среща на Lions дамите по въпросите на женското и младежко включване и провеждане на Общо събрание на Асоциацията.

Регионалният Лайънс Лидерски Институт 2019, организиран от Дистрикт 130-България, посрещна представители на българските Лайънс клубове, предимно клубни президенти. Проявата премина под надслова „Ритъма на услугите” във връзка с организирането на социално-значимите каузи, осъществявани от местните Лайънс общности. Наред с обсъждане темата на международния президент на Lions Clubs International през настоящата година – Многообразието, участниците се включиха в занимания за мотивация и подобряване планирането на клубните сбирки, екипната работа и приемствеността. През втория ден ключовите теми бяха работа с медии и протокол, организиране на Лайънс дейности и ангажиране в тях на местни власти и институции, дигитален маркетинг и лайънс ресурси.

Работна среща „Lions New Voices: вдъхновени да постигаме повече“ обедини дамите от Lions да разгледат факторите за ангажиране и включване на жените и младите хора, да определят стратегии за увеличаване на участието им в полезни за обществото дейности и да подготвят план за действиe. Инициативата New Voices, Новите Гласове на Lions има за цел да популяризира равенството между половете чрез насочване на усилията за увеличаване на жените в Lions клубовете, както и за намаляване на разликата между мъже и жени на ръководни позиции. Гост-лектори на семинара бяха Надежда Чакърова – Николова – обществен защитник на Стара Загора и член на Зонта клуб; Даниела Холцхаймер – Паст Дистрикт Управител на Румъния и отговорник за програмата New Voices в Югоизточна Европа и Милена Хлебарова, Лайънс член – експерт по протокол и връзки с обществеността. Гласът и гледните точки на младите доброволци от LEO, младежката организация на Lions, представи Мария Клявкова. Дамите споделиха добри практики от своята доброволческа дейност и заявиха готовност да привличат нови млади последователи на Lions движението с примера си. Номинирани бяха и 4-те български Лайънс дами – посланици на New Voices, които чрез своята дейност в направленията: благотворителни каузи, членство, маркетинг и лидерство популяризират Лайънс движението: Дорина Дечева – ЛК Пловдив Евридика; Станислава Кодева – ЛК Бургас Виа Понтика; Виолета Иванова – ЛК Света София и Анелия Кънева – ЛК Стара Загора Августа.

Общото събрание на Лайънс Асоциацията прие отчета за 2018-2020 Лайънс година и обсъди и прие представената програма и бюджет на Дистрикт Управителя на АЛК Д130 България г-н Иван Байков за 2019-2020 г.

С любезното домакинство на ЛК Несебър се проведе спортен празник Морелиада и гала-вечеря на участниците в Лайънс мероприятията с гости от Румъния, Русия и Германия.

Над 800 члена от 37 Лайънс клуба и 5 Лео клуба (за младежи от 12 до 30 г.) в цяла България са част от над 1,5-милионното семейство на най-голямата световна благотворителна организация Lions Clubs International, обединени от общата идея да служат на обществото.

Може би искате да прочетете и...