Международен ден на хората с увреждания

Днес е Международният ден на хората с увреждания. Лайънс клуб Стара Загора Августа постоянно чрез нарочни събития „Белия бастун”, походи, безплатни очни прегледи, скрининги, спортни празници, дарения, подпомагайки най-вече най -малките, полагаме усилия да мотивираме обществото да се предприемат по-ефективни действия за гарантиране на достъпа на неравнопоставените граждани до обществени пространства и да се повишава подкрепата на семействата на хората с увреждания. Всичко това тази година правим и ще правим с активното участие на нашите големи и малки приятели от Асоциацията на сляпоглухите в Стара Загора, СНЦ ”Диабет”, Домовете от семеен тип за деца без родителски грижи без и с увреждания. Ние от Лайънс клуб Стара Загора Августа сме за подкрепата, която да гарантира, че всеки, който е пълнолетен гражданин, може да упражнява правата си според своите желания и предпочитания.

Може би искате да прочетете и...