Ние служим и през 2020!

Лайънс клуб Стара Загора изпраща една емоционална 2019, пълна с дейности на доброто, споделени моменти на надежда, любов, детски усмивки, подадена приятелска ръка, дарена сила и енергия!
Заредени сме и за 2020 да раздаваме доброта, надежда и любов!

Може би искате да прочетете и...