Денят на Земята – 22 април

Денят на Земята – 22 април – е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.
Опазването на околната среда е една от основните каузи на Lions Clubs International и тя обединява и нас, и всички Lions в България да се грижим и пазим природата ежедневно.

Може би искате да прочетете и...