Доброволци по време на карантина

На 1 май, деня на труда заедно LIONS club Stara Zagora Augusta и LEO club Stara Zagora Augusta бяхме на Самарското знаме и почиствахме алеите на парк „Бранителите на Стара Загора“. Потрудихме се за чистотата на красивия зелен парк, защото за нас е кауза да се грижим за околната среда и да даваме пример. Отбелязахме празникът като доброволци заедно с екипа по озеленяване на Община Стара Загора,  но този път си носихме маски и ръкавици!

 

Може би искате да прочетете и...