Подкрепата продължава!

Лайънс клуб Стара Загора-Августа на Античния форум на Фестивала на виното и културното наследство „Августиада“ в подкрепа на каузата да има звезден проектор за звездното небе в Планетариума в нашия град. Събраните средства ще преведен по сметката на СНЦ Клуб Любителите астрономи „Гемма“.
Ние служим!

Може би искате да прочетете и...