Дарение за РЦТХ

Лайънс клуб Стара Загора-Августа дари 30 бр. TSI4005 ACD-A anticoagulant 500 ml, които са нужни в този момент на

РЦТХ Стара Загора за производство на реконвалесцентна плазма (ССР) от стандартно даряване на цяла кръв. Това са необходими консумативи, които ще позволят на Регионалният център по трансфузионна хематология в Стара Загора да започне веднага тази дейност, която вярваме ще помогне на много хора и сега в условията на пандемия от Ковид-19 и за вбъдеще при различни заболявания.
Ние служим!

Може би искате да прочетете и...