Покана за Общо събрание

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Лайънс клуб Стара Загора-Августа“ сед.Стара Загора, на основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ кани всички свои членове на редовно годишно изборно общо събрание, което ще се проведе на 20.04.2021г. от 18ч., чрез платформата ZOOM:

Topic: Общо Събрание СНЦ ЛК Стара Загора Августа

Time: Apr 20, 2021 06:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83204547788?pwd=LzdUYnV4cTBKaDltc0xtR3Z6alEzZz09

Meeting ID: 832 0454 7788

Passcode: 944579,

при следния дневен ред:

1.Освобождаване членовете на УС поради изтичане на мандата;

2.Избор на нов УС;

3. Номинации за Втори Вице Дистрикт Управители, членове на Контролен Съвет, Зонални и Регионални Председатели;

4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 19ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Управителен съвет

Може би искате да прочетете и...