Резултати от Общо събрание

Ползотворно Общо събрание с много усмивки, споделени емоции, идеи и голямо приятелство!
Благодарности на досегашния ни Управителен съвет, който начело с президента Anastasia Gidikova умело и активно ни води 2 години и поздравления и подкрепа от всички нас на новоизбрания УС за 2021-2022 Лайънс година начело с Ваня Янкова – президент, Анастасия Гидикова – непосредствен паст президент, Таня Димова – първи вице-президент, Милена Колева – секретар и Красимир Артинов – ковчежник.
Заедно можем повече!

Може би искате да прочетете и...