Създаване и маркиране на еко-пътека за връх Момини гърди на Старозагорските минерални бани от Лайънс Клуб Стара Загора Августа и приятели

Създаване и маркиране на еко-пътека за връх Момини гърди на Старозагорските минерални бани от Лайънс Клуб Стара Загора Августа и приятели. Движението е най-голямата сила за профилактика на Диабета, едно от социално значимите заболявания на нашия век сред възрастни и деца. Чрез създаването на еко-пътеки поставяме основи на култура и дейности за опазване на околната среда, като същото време ценим богатството на природата.
Ние служим!
Благодарим за приноса на Лайънс клуб Стара Загора чрез Пламен Чакалов и приятели.

Може би искате да прочетете и...