8-ми март!!!

На 8 март, Международния ден на жената, Лайънс Клуб Стара Загора Августа подарихме на жените, работещи в Центровете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания в Стара Загора слънчеви цветя. Поздравихме ги за всеки ден, в който полагат усилия и правят невъзможното възможно, като със сърце, търпение и постоянство даряват любов на децата, лишени от родителски грижи с и без увреждания. Вие сте нашето вдъхновение, пример, защото вършите работата си на социални работници с много любов и желание!
Поставихме и началото на проекта ни, които реализираме заедно с Община Стара Загора – „Подпомагане на домовете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания“, като раздадохме първите семена за разсад и почва за оранжериите, които ще изградим, заедно с децата.

Може би искате да прочетете и...