Пред микрофона в БНР

Служейки със сърце и в полза на хората и децата в нужда, Лайънс клуб Стара Загора Августа насочи част от своите инициативи и проекти към настанените семейства с деца, бежанци от войната, който са настанени в Международен Младежки Център Стара Загора. Успяхме да изпратим детски дрехи, играчки, санитарни и хигиенни матетиали към настанените в Хотел Мелия, Слънчев бряг майки с деца. Покрепихме с финансова помощ Кризисен Център Община Бургас, където се събират средства за бежанците от войната. На зонално ниво ще бъдат реализирани общи благотворителни инициативи в Зона Изток, Регион Юг на Дистрикт 130 България, където ще се включат 4-те Лайънс клуба: Лайънс клуб Стара Загора Августа,Лайънс клуб Стара Загора, Лайънс клуб Стара Загора – Тракия и Лайънс клуб Виа Понтика.

 

Може би искате да прочетете и...