Реализация на проекта започна

В разгара сме на реализацията на проекта ни със социална насоченост в полза на децата, лишени от родителски грижи с и без увреждания с подкрепата и съдействието на Община Стара Загора. Създаваме нови умения и навици в децата от домовете от семеен тип, лишени от родителски грижи с и без увреждания в Община Стара Загора, давайки им нови възможности и знания.
По проекта ни „Подпомагане на домовете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания“ доставихме и монтирахме оранжериите, разсада и инструментите. Следващият етап продължава с грижата за всяко растение, съвместно с Лео клуб Стара Загора Августа заедно с децата и прекрасните служители на центровете.

Може би искате да прочетете и...