Благотворителен концерт “Сбъдваме заедно”

Благодарим за поканата на Девето основно училище „Веселин Ханчев“ Стара Загора да присъстваме на прекрасното събитие – Благотворителен концерт “Сбъдваме заедно” и така да бъдем в полза на каузата на училището за създаване на ново пространство за игра, творчество, забавления и отдих.
Закупените билети от Лайънс клуб Стара Загора Августа и Лео клуб Стара Загора Августа дарихме на децата от Центровете от семеен тип за деца лишени от родителски грижи с и без увреждания в Стара Загора, които бяха грабнати от талантите на всички малки и пораснали възпитаници на Девето основно училище и приятели. Захласнати от красивия спектакъл децата от Центровете от семеен тип за деца лишени от родителски грижи в навечерието на светлите празници се докоснаха до красотата на изкуството от танци и музика в Културен център Стара Загора.
Ние служим!

Може би искате да прочетете и...