Равносметка на успешна година и приемане на нови членове

  • duks-1094a
  • duks-1045a
  • duks-1047a

Заключителната сбирка на ЛК Стара Загора – Августа за изтеклата 2015-2016 Лайънс година се проведе в последния ден на юни в ресторант „Форум“ и започна с церемония за прием на нови членове – Лина Попкръстева и Антоанета Генчева, които положиха клетва и приеха символите на Лайънс движението от Димитър Янков, паст-президент и техен поръчител. Димитър Янков получи юбилейна значка за приноса му за нарастване на членската маса.
Досегашният президент на клуба Анелия Кънева презентира отчет за свършеното от клуба през изтеклата година, който обхвана всички важни направления – работа с деца и младежи, профилактика на зрението, помощ на хора в неравностойно положение, грижа за околната среда, кампании за превенция на диабет и други заболявания, изграждане на спортни игрища на открито в парк „Станционна градина“, съвместна дейност с гръцкия клуб Солун Хераклея и активно сътрудничество и подкрепа на благотворителни инициативи на други неправителствени организации в Стара Загора и другите Лайънс клубове в страната. Заслужено наскоро клубът получи признание от Асоциацията на Лайънс клубовете в България за „Клуб на Годината 2015-2016“, придружена с парична сума 1000 лв.

За активния принос на членовете президентът Анелия Кънева връчи грамоти с благодарност и подчерта важната роля на всеки един от Лъвовете за добрата екипна работа и резултати. Имаше и символични сладки късмети с хубави пожелания.

На финала беше тържествено предадена властта и Лайънс символите на клуба в ръцете на новия управителен съвет начело с президента Николай Колев, който ще ръководи дейността през 2016-2017 година. От своя страна новият президент благодари на всички предходни президенти на клуба, чиято работа ще надгражда в идната година.

Гости на сбирката бяха ПДУ Недялко Младенов, Красен Банчев – президент на новоучредения Лайънс клуб Стара Загора и Дима Тонева, приятелка и журналист.

 

Може би искате да прочетете и...