Мирослав Петков Петков

 

Месторабота Болид ООД
Позиция/длъжност Управляващ съдружник
Професия Строителен инженер
Web-site http://bolid.bg/
E-mail адрес miro965@abn.bg
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс
 Лайънс член от  Член-учредител, декември 2007