Николай Милков Янков

 

Месторабота Виллан ЕООД
Позиция/длъжност Управител
Професия Инженер
Web-site http://www.villan-bg.com
E-mail адрес yankov@villan-bg.com
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс
 Лайънс член от  Член-учредител, декември 2007