Недялко Гидиков

 

Месторабота Уникредит Булбанк АД
Позиция/длъжност Юристконсул
Професия Право
Web-site
E-mail адрес
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс
 Лайънс член от