Анелия Любенова Кънева

 

Месторабота Съдружник в Оптиком ООД и Кооперация Китка
Позиция/длъжност Маркетинг мениджър
Web-site www.opticom-bg.com, www.jcb-agri.bg, www.landini.bg, www.mccormick.bg, www.monosem.bg, www.kitka.bg
E-mail адрес akaneva@opticom-bg.com
Допълнителна информация
Заемани позиции в Лайънс

Секретар ЛК Стара Загора – Августа 2010-2011 и 2011-2012

Вицепрезидент ЛК Стара Загора – Августа 2014-2015
Президент на ЛК Стара Загора – Августа 2015-2016

Паст Президент на ЛК Стара Загора – Августа 2016-2017

 Лайънс член от  Член-учредител, декември 2007