Лайънс клуб Стара Загора - Августа

Онлайн среща на New Voices Европа – Fireside meeting

Онлайн среща на New Voices Европа – Fireside meeting – с българско участие на Анелия Кънева, вице Дистрикт управител 2019-2020 и Мариела Савкова от Лайънс клуб Вида-Видин. Споделен опит – как се справяме с...

ЛК Стара Загора Августа и Държавен куклен театър Стара Загора….

Днес 6 юни 2020г., продължавайки празничното настроение от деня на детето, Лайънс Клуб Стара Загора Августа и младежите от Лео клуб Стара Загора-Августа дадохме старт на инициативата ни всяко дете, което присъства на представленията...

Отново с приятели!

Завърши поредната Лайънс година, която заедно LIONS club Stara Zagora Augusta, Lions Club Stara Zagora и LEO club Stara Zagora Augusta отчетоха с изнесена сбирка, начело с новия Дистрикт управител Анелия Кънева. Заедно Лео и Лайънс обменяха идеи и...

Първата Виртуална Национална Конвенция на Дистрикт 130 България

Първата Виртуална Национална Конвенция на Lions Clubs Bulgaria – District 130 се проведе успешно днес с 56 делегати от 76 поканени легитимни с право на глас. Кворумът бе налице в 9:30 и заедно обсъдихме и приехме...

Лайънс клуб дарява за медиците на България

Днес 20 май 2020г. Лайънс клуб Стара Загора Августа, Лайънс клуб Стара Загора, Лайънс клуб Стара Загора Тракия и младежите от Лео клуб Стара Загора Августа дарихме в нашия град 15 броя изключително качествени...

Добрите дела продължават

Младежите от Лео клуб Стара Загора-Августа със съдействието на УН на СУ „Васил Левски“ и Лайънс клуб Стара Загора-Августа дариха на Центровете за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания 97 пакета...

Доброволци по време на карантина

На 1 май, деня на труда заедно LIONS club Stara Zagora Augusta и LEO club Stara Zagora Augusta бяхме на Самарското знаме и почиствахме алеите на парк „Бранителите на Стара Загора“. Потрудихме се за чистотата на красивия...

Първа виртуална среща между Lions приятели от България и Гърция!

Първа виртуална среща между Lions приятели от България и Гърция! Нашите клубове Lions Club Thessaloniki Heraklea и LIONS club Stara Zagora Augusta са побратимени от 5 години и заради кризата с вируса не успяхме да осъществим планувана среща...