Обучение на младежи за Лео лидери в Стара Загора

На 8 и 9 февруари СНЦ „ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА“ е домакин на обучение за LEO лидери „ЛЕО БЪЛГАРИЯ: ГОТОВИ ДА СЛУЖИМ ЗАЕДНО“, насочено към младежи от цялата страна и организирано от Асоциацията на Лайънс клубовете Дистрикт 130- България. Участници в обучението са Лео членове от всички Лео клубове в България, както и потенциални нови Лео членове, като ще присъстват и представители на Младежки Общински съвет на Община Стара Загора, Младия Омбудстван и Международен Младежки център, гр. Стара Загора. Целта на обучението е да бъдат мотивирани и приобщавани младите хора в обществения живот, възпитавайки в тях принципи и етика на социална ангажираност и отговорност.

Вечерта на 08.02.2020 г. на официална церемония ще бъде чартиран ЛЕО КЛУБ „СТАРА ЗАГОРА-АВГУСТА“, който е спонсориран от ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА. В ЛЕО КЛУБ „СТАРА ЗАГОРА-АВГУСТА“ ще членуват 22 младежи на възраст от 12 до 18 години от различни училища в Стара Загора. Лео движението развива лидерските умения и качества на младите хора, като им дава възможности да споделят всички техни идеи и енергия, да градят и възпитават в себе си и връстниците си принципите на доброто, съпричастността, уважението и общуването. Когато се вгражда ангажираността на младите хора в такава среда, средата на Лайънс движението, се подхранва и създава климат, който е уважителен, грижовен и справедлив и се увеличава вероятността всички те да намерят успех в своите дейности сега и в бъдеще.

За ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА е традиция да реализира инициативи и събития, чрез които разпространяваме принципите на доброто. Целим да възпитаваме дух на разбирателство и живо се интересуваме от обществено-културното, социално и морално благополучие на обществото. ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА 13 години участва в обществения живот на града ни и областта, като развиваме дейности, насочени в превенция на диабета, профилактика на зрението, детското здраве, спонсорираме събития и инициативи, насочени към хора и деца в неравностойно положение и лишени от родителски грижи, провеждаме обучения и състезания за деца и младежи от различни възрасти, като сме насочили своите усилия най-вече към младите хора, които са нашето бъдеще. Спонсорирайки първият ЛЕО КЛУБ в областта, ние от ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА се ангажираме да бъдем ментори и пример на принципи и етика на социална ангажираност и отговорност, което ни прави по-добри, успешни и удовлетворени.

Може би искате да прочетете и...