Първа работна среща на Лео България

На двудневно обучение за младежи, под надслов „Готови да служим заедно“ с домакин СНЦ „Лайънс клуб Стара Загора – Августа“, среща си дават млади членове на организацията от цялата страна на 8-9 февруари. Целта на обучението е да бъдат мотивирани и приобщавани младите хора в обществения живот, възпитавайки в тях принципи и етика на социална ангажираност и отговорност. В семинара се включат още и представители на Младежкия общински съвет и Международния младежки център, омбудсманът на Млада Загора и други гости.

По време на него ее създаде и първият в област Стара Загора „Лео клуб за младежи“ от 12 до 18 години. В него членуват 22-ма, а целта на движението е да развият лидерските умения и качества на младите хора, както и да обменят идеи и енергия, да градят и възпитават в себе си и връстниците си.

 

Може би искате да прочетете и...