Продължаваме да помагаме!

За нас, членовете на Лайънс клуб Стара Загора-Августа доброволчеството е ценност, заедност и отговорност. Днес дарихме предпазни облекла за лекарите, които са на първа линия в Инфекциозното отделение на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “ Проф. д-р Стоян Киркович“ Стара Загора.

Може би искате да прочетете и...