LIONS club Stara Zagora Augusta в подкрепа на нова кауза!

LIONS club Stara Zagora Augusta за каузата „Да помогнем за оборудването на най-новото училище в Стара Загора“ с рожденичката Ваня Михайлова.
Всеки, който влага в образованието, влага в бъдещето. Да дариш за образование, означава да проявиш далновидност и щедрост, означава да подкрепиш младежите в стремежа им да развиват своите качества и умения, да им помогнеш да станат свободни и смислени личности. Да дариш за образование, означава да подариш надежда и перспектива не само на отделния човек, но и на цялото общество. А съзнанието за това носи удовлетворението, че си дал своя принос за другите, че самият ти си смислен и ценен човек.
Човешката солидарност има изключителна морална стойност. Всяко дарение – и най-малкото дори – е скъпоценност от съкровищницата на човещината и благородството!

Може би искате да прочетете и...