„За повече детски усмивки“

Да се грижим за околната среда и детските площадки до нашите домове е красива, благородна и обществено полезна кауза, в която Лайънс клуб Стара Загора-Августа и Лео клуб Стара Загора-Августа се включват, за да оцветяваме заедно пространството около нас, участвайки в инициативата на Община Стара Загора „За повече детски усмивки“.
Всеки един от нас иска само най-доброто и цветно бъдеще за децата и именно заради това ние, членовете от Лайънс клуб Стара Загора-Августа и младежите от Лео клуб Стара Загора-Августа чрез тези часове на доброволен труд, активност и грижа за околната среда до нашите домове, където нашите деца се смеят и играят, боядисвахме и почистихме детската площадка до спортна зала „Иван Вазов“.
Лайънс клуб Стара Загора-Августа и Лео клуб Стара Загора-Августа през цялото лято ще продължаваме да оцветяваме още пространства и площадки!

Може би искате да прочетете и...