Международния ден на белия бастун

Лайънс клуб Стара Загора-Августа и Лео клуб Стара Загора-Августа, заедно с приятелите ни от Асоциацията на сляпо-глухите Стара Загора и Младежки Общински съвет, посветихме на Международния ден на белия бастун! Раздавахме листовки с информация, пресичахме едно от най-живените кръстовища в град Стара Загора и насочвахме вниманието на хората и всички участници в движението към хората със зрителни нарушения. За пореден път усетихме смелостта, енергията и упоритостта, които се налага да демонстрират ежедневно хората с нарушено зрение. Международният ден на белия бастун е символ на самостоятелността на зрително затруднените лица, на рехабилитацията и социалната интеграция, както и на стремежа за достоен живот и равноправие. Целта на поредното, насочено към хората с нарушено зрение събитие на Лайънс клуб Стара Загора-Августа и Лео клуб Стара Загора-Августа, заедно с Младежки Общински съвет е само и единствено да напомним на обществото, че съществуват хора, като всички останали, които се нуждаят от малко повече внимание, да ги “видим” и да им помогнем свободно да се движат и живеят.
Заедно Лайънс и Лео служим!

Може би искате да прочетете и...