„Капачки за бъдеще“

Лайънс клуб Стара Загора-Августа се включи в кампанията „Капачки за бъдеще“ с количеството капачки, което наши членове събираха през цялата годината и предадоха за поредната благородна кауза на доброто.
Днес е 75-годишнината на ООН и ние по лъвски се включваме и обединяваме в приятелство и служене, за да посеем семената на доброто!

Може би искате да прочетете и...