В помощ на нуждаещите се!

На поредната онлайн сбирка на Лайънс клуб Стара Загора-Августа бяхме отново силно емоционални за добрини, като на първо място решихме финансово да подпомогнем СНЦ Диабет Стара Загора. Ще поемем разходите им за консумативи през тези трудни месеци в епидемиологична обстановка.
Ние служим! Да бъдем отговорни и да подаваме ръка на хората в нужда!

Може би искате да прочетете и...