Световния ден за борба с диабета

Лайънс клуб Стара Загора-Августа на Световния ден за борба с диабета – 14 ноември,  в отговор на нарастващата тревога за бъдещето на стотици хора от нашия регион, страдащи от заболяването и в условия на пандемия, дарихме отличителни гривни в син цвят на членовете на Сдружение Диабет Стара Загора

Лайънс клуб Стара Загора-Августа участва и подпомага редица мерки за подобряване и превенция на рисковите фактори за контрол на диабета, като организираме безплатни скрининги, походи с цел движение и ангажираме постоянно чрез информормация обществеността в подкрепа на профилактиката сред възрастни и подрастващи. В унисон на логото на Световния ден за борба с диабета, кръгът, който символизира живота и здравето, както и синият цвят, който отразява небето, гривните, дарени от нас на Сдружение Диабет-Стара Загора са сини и целят превенция и обединение на общността в отговор на диабетната пандемия. В годините хроничното заболяване придобива мащабите на световна епидемия и от него страдат над 360 милиона души, а всеки 10 секунди двама души се разболяват от диабет, а един човек умира от това заболяване. Даряваме тези сини гривни на СНЦ Диабет Стара Загора като един модерен способ да помогнем не само на хората с диабет в нужда от лечение, но и да дадем гласност на политики, които целят превенция и профилактика на диабета.

Може би искате да прочетете и...