Успешно завършила лайънс година

Днес Лайънс клуб Стара Загора Августа отчете пореден успешен мандат с общо 127 дейности и реализирани проекти в полза на обществото и хората в нужда, достигнахме и подадохме ръка на 17 551 възрастни и деца, като дарихме средства в размер над 41 000,00 лв. и 3 087 часа добротворство. Приехме нови членове и създадохме един от активните Лео клубове. Щафетата от Анастасия Гидикова поема Ваня Янкова. Готови сме със ♥️ да служим, водим, обединяваме и помагаме, като бъдем социално и обществено ангажирани. Изпращаме поредната година с много активности и заслужени награди за нашия клуб Лайънс клуб Стара Загора-Августа и за младежите от Лео клуб Стара Загора-Августа. Признания, които ни задължават да надграждаме идеи, събития и проекти в полза на доброто и обществото!
Ние служим заедно от ♥️и със ♥️!

Може би искате да прочетете и...