Участие в Регионален Лайънс Лидерски Институт

Лайънс клуб Стара Загора Августа участва в Регионален Лайънс Лидерски Институт, 04-05.09.2021г., Дистрикт 130 България, за да служим на обществото, да обединяваме и добротворстваме с нови идеи и каузи в полза на хората в нужда. Лайънс клуб Стара Загора Августа и тази година получи признание чрез избирането на Анастасия Гидикова за Зонален председател на Зона Изток на Дистрикт 130 България , Мирослав Петков за член на Контролния съвет на Дистрикт 130 България и паст Дистрикт Управител Анелия Кънева за член на Европейския екип на NewVoices.

Може би искате да прочетете и...