Световния Ден на Диабета

За 14 ноември, световния Ден на Диабета
Лайънс клуб Стара Загора с кауза за борба срещу диабета, профилактика на това социално значимо заболяване и за по-добър и здравословен живот на хората и децата обедини СНЦ Диабет Стара Загора, Лео клуб Стара Загора Августа и Младежки Общински Съвет на Стара Загора.
Чрез изготвените флаери, които ще разпространим на обществени места, администрации, детски и младежки ценрове, пенсионерски клубове, училища и градини, целим да достигнем до колкото се може повече деца и възрастни за профилактика на Диабета и за по-здравословен живот.
Ние служим заедно!

Може би искате да прочетете и...