И ние се включваме!

Лайънс клуб Стара Загора Августа дари на Куклен театър Стара Загора парична сума в подкрепа на благотворителния спектакъл, от който 100% от прихода отива към Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора и ще бъде насочен към бежанците от Украйна в нашия град.
Да подкрепим и аплодираме прекрасния и талантлив състав на Кукления театър, които ни показват своята дълбока духовност, човечност и хуманност организирайки благотворителен спектакъл с кауза.
Ние служим!

Може би искате да прочетете и...