Дейности по проекта „Подпомагане на домовете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания“

В месеца, когато обработваме почвата и засаждаме, за да берем реколта, работата по проекта ни със социална насоченост в полза на децата, лишени от родителски грижи с и без увреждания, с подкрепата и съдействието на Община Стара Загора, е на високи обороти и вече имаме оформени лехи, пълни оранжерии, разлистили се ягоди, моркови, салати, вързали краставици, домати и тиквички. Децата активно участват, като по усмивките видяхме, че новите занимания и труд са ги вдъхновили и в свободното си време са около оранжериите и градините.
Дейността по проекта ни „Подпомагане на домовете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания“ в Стара Загора определено отвори врати за нови знания и полезни занимания за децата в отглеждането на зеленчуци, плодове, цветя и билки. Благодарим и за съдействието и усилията на прекрасните и усмихнати служители в центровете от семеен тип в Стара Загора.

Може би искате да прочетете и...