Продължаваме с работата…………

Днес отново бяхме в Центровете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с или без увреждания, където реализираме проекта ни „Подпомагане на домовете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания“. Радостта от резултатите от засадените вече зеленчуци и билки по лицата на децата ни зареди с енергия и удовлетворение. Отглеждането на зеленчуци, плодове, цветя и билки облагороди пространствата около сградите и включи децата в нови и полезни за тях занимания.

Може би искате да прочетете и...