Добротата продължава

В навечерието на Светлите Празници, след подарените вечери, посветени на музикалното изкуство, за децата от Центровете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания, Лайънс клуб Стара Загора Августа дари баници с късмети. С вярата, че детската усмивка е най-важното, всяко дете ще има късче баница с късмет, за да го усмихнем и стоплим в празничните дни.
Ние служим със сърце!

Може би искате да прочетете и...