Инициатива „Български традиции“

Лайънс клуб Стара Загора Августа заедно с Лео клуб Стара Загора Августа стартираме инициатива за запазване на традициите в нашата страна „Български традиции“. Началото поставяме в Народно читалище „Светлина-1928“, с. Ръжена. Дарението ни в полза на читалището има за цел да възстанови народните носии в с. Ръжена. Традициите са създадени от предците ни, за да са нашият външен белег на това какви сме всъщност. Традициите ни учат най-вече на доброта, духовност, уважение и отговорност. Традициите могат да бъдат различни, защото всяка една традиция показва културата на един народ, град, село или семейство. Те са различни и по смисъл, защото всяка една показва към какво се стремим и какво ще предадем на децата ни. Днес в с. Ръжена заедно няколко поколения ни дадоха урок по родолюбие и опазване на традициите с дух и сърце.
„Какво е традиция? Това е напредъкът, който беше постигнат вчера, тъй като напредъкът, който трябва да постигнем днес, ще представлява утрешната традиция.“
Ние служим със сърце и мисъл за бъдеще с традиции!

Може би искате да прочетете и...