Лайънс клуб Стара Загора - Августа

Добрите дела продължават

Младежите от Лео клуб Стара Загора-Августа със съдействието на УН на СУ „Васил Левски“ и Лайънс клуб Стара Загора-Августа дариха на Центровете за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания 97 пакета...

Доброволци по време на карантина

На 1 май, деня на труда заедно LIONS club Stara Zagora Augusta и LEO club Stara Zagora Augusta бяхме на Самарското знаме и почиствахме алеите на парк „Бранителите на Стара Загора“. Потрудихме се за чистотата на красивия...

Първа виртуална среща между Lions приятели от България и Гърция!

Първа виртуална среща между Lions приятели от България и Гърция! Нашите клубове Lions Club Thessaloniki Heraklea и LIONS club Stara Zagora Augusta са побратимени от 5 години и заради кризата с вируса не успяхме да осъществим планувана среща...

Денят на Земята – 22 април

Денят на Земята – 22 април – е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000...

Финансиране от LCIF на стойност 10 000 $

Отпуснатите грантове от Lions Clubs International Foundation в помощ на засегнатите от Covid-19 страни досега са 46 на обща стойност 1 496 603 $. За това имаме принос всички, които служим и даряваме средства на Фондацията. И Lions...

Световен ден на здравето

Днес е Световният ден на здравето! Нашата признателност е към всички в системата на здравеопазване, които всеки ден се грижат за нашето здраве и в дни на пандемия се изправят лице в лице срещу...

Продължаваме да помагаме!

За нас, членовете на Лайънс клуб Стара Загора-Августа доброволчеството е ценност, заедност и отговорност. Днес дарихме предпазни облекла за лекарите, които са на първа линия в Инфекциозното отделение на Университетска многопрофилна болница за активно...